pondělí, 29 listopad 2021 09:00

Podmínky reprezentace pro rok 2022

Podmínky státní reprezentace pro rok 2022

Státní sportovní reprezentace je řízena dotační Výzvou Podpora sportovních svazů – část Zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky vypisovaná Národní sportovní agenturou pro rok 2022. V tomto dokumentu jsou popsány zásady a možnosti pro nakládání se státními prostředky určenými na tuto činnost. Výzvu doplňuje a upřesňuje dokument Autoklubu ČR pro motoristický sport s názvem Metodika a možnosti využití neinvestiční dotace.

Při výběru reprezentantů a jejich financování se Motocyklový sport Autoklubu ČR (MS AČR) řídí následujícími postupy:

 1. Na základě výsledků z předchozího období zpracuje sekretariát MS AČR žádosti o přidělení prostředků na daný rok a předá na NSA. Základním kritériem budou podmínky v programu pro reprezentaci vydané NSA pro rok 2022.
 2. Úsek reprezentace Autoklubu ČR zpracuje žádosti uchazečů o reprezentaci a předá příslušným sportovním komisím k posouzení. Na získání statutu reprezentanta není automatický nárok například z důvodu umístění v předchozím období, vždy záleží na rozhodnutí komise dané disciplíny.
 3. Sportovní komise předloží sekretariátu MS AČR koncepci víceleté podpory reprezentantů se stanovením společných cílů. Preferuje se zaměření na mladé jezdce, jejichž výkonnostní úroveň roste. Podporou je možné dosáhnout výsledků zejména v MS a ME. Koncepce musí obsahovat důvody, které příslušnou komisi vedou k podpoře daných jezdců.
 4. Po provedených oponenturách ze strany NSA příslušná komise, na základě přidělených prostředků pro reprezentaci, provede nominace jezdců (posádek) pro jednotlivé seriály. Tato nominace musí být předem projednána s jezdcem. Reprezentace se přiděluje výhradně pro podniky mistrovství FIM a FIME.
 5. Na průběh udělené nominace a případné vyúčtování dotace dohlíží úsek sportovních dotací Autoklubu ČR.

Podmínky pro nominaci jezdců do státní sportovní reprezentace:

Licencovaní jezdci Autoklubu ČR jsou nominováni na základě návrhu manažera sportovní disciplíny jmenovaného příslušnou sportovní komisí disciplíny nebo na základě žádosti, kterou předkládají na úsek sportovních dotací Autoklubu ČR. Žádost jezdce musí obsahovat:

 • CV jezdce obsahující dosažené výsledky v předchozí sezóně, plán pro nadcházející sezonu, dlouhodobé cíle
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • podepsaná čestná prohlášení (najdete zde)

Návrh manažera a žádosti jezdců posoudí sportovní komise dané disciplíny:

Sportovní komise rozhoduje o výběru konkrétních reprezentantů a výši přidělených finančních prostředků. Kritéria pro jmenování reprezentanta:

 • sportovní výsledky v uplynulém roce dle požadavků NSA
 • předpokládaný dlouhodobý sportovní vývoj
 • plnění předchozích smluv
 • sportovní i občanská bezúhonnost


Z hlediska rozdělování finančních prostředků jsou pravidla následující:

 • Užší reprezentace:

Členové užší reprezentace mají možnost obdržet finanční prostředky na přípravu a účast na podnicích, rovněž také za umístění na podnicích. Užší reprezentace může být v průběhu sezony doplněna.

 • Širší reprezentace:

Členové širší nominace mají možnost získat finanční prostředky za umístění. Počet členů širší reprezentace není omezen.

Žádost uchazeče musí být zaslána elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději
do 21. 1. 2022. Finální rozhodnutí určení reprezentace přísluší Komisi dané disciplíny.

Mgr. Tomáš Kunc v. r.

Generální sekretář AČR