Partneři
Menu

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getMenu() should not be called statically in /srv/_container/_1000412/web/content/www/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 118

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getMenu() should not be called statically in /srv/_container/_1000412/web/content/www/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 275

Zásady reprezentace pro rok 2021

Státní sportovní reprezentace je řízena Programem I – Sportovní reprezentace vypisovaným nově Národní sportovní agenturou. V tomto materiálu jsou popsány veškeré zásady a postupy pro přidělování státních prostředků určených na tuto činnost.

Při výběru reprezentantů a jejich financování se Motocyklový sport Autoklubu ČR (MS AČR) řídí následujícími postupy:

1. Na základě výsledků z předchozího období zpracuje sekretariát MS AČR žádosti o přidělení prostředků na daný rok a předá na NSA. Základním kritériem budou podmínky v programu pro reprezentaci vydané NSA pro rok 2021.

2. Sportovní komise předloží sekretariátu MS AČR koncepci víceleté podpory reprezentantů se stanovením společných cílů. Preferuje se zaměření na mladé jezdce, jejichž výkonnostní úroveň roste. Podporou je možné dosáhnout výsledků zejména v MS a ME. Koncepce musí obsahovat důvody, které příslušnou komisi vedou k podpoře daných jezdců.

3. Po provedených oponenturách ze strany NSA příslušná komise, na základě přidělených prostředků pro reprezentaci, provede nominace jezdců (posádek) pro jednotlivé seriály. Tato nominace musí být předem projednána s jezdcem. Reprezentace se přiděluje výhradně pro podniky mistrovství FIM a FIME.

Podmínky pro nominaci jezdců do státní sportovní reprezentace:

Licencovaní jezdci AČR jsou nominováni na základě návrhu manažera sportovní disciplíny jmenovaného příslušnou sportovní komisí disciplíny nebo na základě žádosti, kterou předkládají na sekretariát MS AČR, případně na předsedu komise (disciplíny). Žádost jezdce musí obsahovat:

• • dosažené výsledky v předchozí sezóně

• • plán pro nadcházející sezonu

• • dlouhodobé cíle

Návrh manažera a žádosti jezdců posoudí sportovní komise (disciplíny):

Sportovní komise rozhoduje o výběru konkrétních reprezentantů a výši přidělených finančních prostředků. Kritéria pro jmenování reprezentanta:

• • sportovní výsledky v uplynulém roce dle požadavků NSA

• • předpokládaný dlouhodobý sportovní vývoj

• • plnění předchozích smluv

• sportovní i občanská bezúhonnost

- trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců)

- čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

- prohlášení, že proti žadateli není vedené žádné trestní řízení

- za poslední 3 roky nebyl pravomocně odsouzen v disciplinárním řízení AČR

Na získání statutu reprezentanta není automatický nárok například z důvodu umístění v předchozím období, vždy záleží na rozhodnutí komise (disciplíny).

Žádost uchazeče musí být zaslána elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 17. 1. 2021.

Z hlediska rozdělování finančních prostředků jsou pravidla následující:

• • Užší reprezentace:

Členové užší reprezentace mají možnost obdržet finanční prostředky na přípravu a účast na podnicích, rovněž také za umístění na podnicích. Užší reprezentace může být v průběhu sezony doplněna.

• • Širší reprezentace:

Členové širší nominace mají možnost získat finanční prostředky za umístění. Počet členů širší reprezentace není omezen.

Sportovní komise (disciplíny) rozhoduje o výběru jezdců do reprezentace a výši přidělených finančních prostředků. Na průběh a vyúčtování reprezentace dohlíží úsek reprezentace Autoklubu ČR. Autoklub ČR přidělené finanční příspěvky fyzicky nepředává reprezentantům k samostatnému využití, ale přiděleným finančním příspěvkem přímo platí schválené objednávky reprezentanta. Veškeré objednávky reprezentanta, které budou hrazeny z přidělených finančních příspěvků, musí být zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a schválené generálním sekretářem automobilového a motocyklového sportu Autoklubu ČR formou vydaného potvrzení o schválení objednávky Autoklubem ČR. Dodavatel je povinen přesně dodržet fakturační údaje včetně variabilního symbolu, jinak faktura nebude Autoklubem ČR přijata k zaplacení.

Mgr. Tomáš Kunc

GS AČR

zpátky nahoru